Keşf@ Bilinçli İnternet Hareketi Projesi

Keşf@ Bilinçli İnternet Hareketi Projesi

Keşf@ Bilinçli İnternet Hareketi Projesi, öğrencilerin internet ile ilgili temel kavramları öğrenmeleri, internet ortamında bilgiye daha etkin bir şekilde erişebilmeleri, bilgi üretebilmeleri ve paylaşabilmeleri, çevrimiçi fırsatları görebilmeleri, çevrim içiyken güvenli ve etik davranışlar geliştirmeleri konusunda farkındalık yaratmak için tasarlanmış bir eğitim programıdır. 

06.04.2016 592

Projenin temel amacı, öğrencilerde internet okuryazarlığı bilincini oluşturarak; öğrencilerin dijital yurttaşlık kurallarını önemseyen birer internet kullanıcıları olmalarını sağlamaktır.

Proje, ortaokul 6. Sınıf düzeyi öğrencilerine yönelik tasarlanan sınıf içi etkinlikler ve eğitim materyallerinden oluşmaktadır. 

 

Keşf@ Bilinçli İnternet Hareketi Projesine Başlamak için tıklayınız...